Met de meeste leerlingen gaat het goed in het onderwijs. Dankzij de begeleiding van hun ouders en de school krijgen zij de kans hun kennis en vaardigheden optimaal te ontwikkelen en zo hun eigen plek in de maatschappij te vinden. Voor een kleine groep leerlingen is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben specifieke onderwijsbehoeften waardoor het leren niet vanzelf gaat. Juist voor deze kinderen in het regulier onderwijs maakt de Ambulante Educatieve Dienst zich hard. Dat doen wij met de inzet van deskundige, betrokken medewerkers met uiteenlopende expertise. Hierdoor krijgen ook kinderen met ontwikkelingsproblemen kans op een goede toekomst in de vorm van goed en passend onderwijs.