Auditieve ontwikkeling 

Een kind met problemen in de auditieve ontwikkeling, kan moeite hebben met:
auditieve discriminatie 
Een kind met een zwakke auditieve discriminatie heeft moeite met het onderscheiden van kleine verschillen in klanken en woorden.

Een zwakke auditieve discriminatie kan gevolgen hebben voor:

 • verstaan van klanken (moeite auditieve synthese, en aanvankelijk lezen)
 • onderscheiden van klanken in woorden (moeite met rijmen, analyseren, uitspraak, spelling)
 • onderscheiden van woorden in zinnen (moeite met het begrijpen van zinnen, begrijpen van informatie en problemen in communicatie)

auditief geheugen
Een kind met een zwak auditief geheugen heeft moeite met het onthouden van losse klanken, losse woorden en zinnen.

Een zwak auditief geheugen kan gevolgen hebben voor:

 • het onthouden van losse klanken (moeite met synthese, woordbegrip)
 • het onthouden van losse woorden (moeite met zinsbegrip, kleine woordenschat)
 • het onthouden van zinnen (moeite met het begrijpen van zinnen, begrijpen van informatie, opslaan van kennis en problemen in communicatie)

auditieve verwerking
Een kind met auditieve verwerkingsproblemen heeft moeite met het onderscheiden van losse klanken, woorden en zinnen in een rumoerige omgeving. Dit wekt de indruk dat het kind slechthorend is, maar bij gehooronderzoek blijkt dit in orde te zijn.

Een zwakke auditieve verwerking kan gevolgen hebben voor:

 • het verstaan en onthouden van losse klanken (moeite met synthese, woordbegrip)
 • het verstaan en onthouden van losse woorden (moeite met zinsbegrip, kleine woordenschat)
 • het verstaan en onthouden van zinnen (moeite met het begrijpen van zinnen, begrijpen van informatie, opslaan van kennis en problemen in communicatie)

Om het nadelige effect van problemen in de auditieve ontwikkeling zoveel mogelijk te beperken is het van belang aandacht te besteden aan:

 • visuele ondersteuning (denk aan klankgebaren, gebruik van letterbeeld en woordbeeld, picto’s, stappenplan)
 • het gebruik maken van de betekenis (context) van woorden en zinnen
 • het creëren van een rustige omgeving of eventueel gebruik maken van solo apparatuur bij auditieve verwerkingsproblemen