Actueel

MA 24/12: Kerstvakantie
MA 7/12: AED is weer open

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de regio Leiden en omstreken. De medewerkers van de AED zijn specialisten op het gebied van de ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in het regulier onderwijs. De AED hoort bij:

                              Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep                       

  

         Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden        

      

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 

 

Ondersteuning