Op dit moment is de AED druk bezig met het herzien van het privacybeleid. Binnenkort vindt u hier het nieuwe AVG-protocol.

Meer