Begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs

De AED heeft jarenlange ervaring met begeleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De medewerkers van de AED beschikken over uiteenlopende expertise. Hierdoor kan de AED op veel verschillende gebieden specialistische begeleiding bieden, zoals op het vlak van:

  • Motorische ontwikkeling
  • Langdurige ziekte
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Hoogbegaafdheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Gedragsproblemen
  • Prikkelverwerkingsproblemen
     

De ondersteuning van de AED vindt niet alleen op veel gebieden plaats, maar kan tevens op meerdere niveaus worden ingezet, van directe studentenbegeleiding tot advisering op schoolniveau. De begeleiding vanuit de AED is altijd gebaseerd op een combinatie van (recente) wetenschappelijke/theoretische inzichten en ruime praktijkervaring.

Begeleiding student

De ambulant dienstverlener van de AED kan directe begeleiding geven aan een student, of een groepje studenten. De aanpak die gekozen wordt, hangt natuurlijk af van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de student(en). Soms wordt gekozen voor een vaststaande training, zoals Lefgasten of Zelf Plannen. Geregeld komen echter meerdere methodieken en invalshoeken samen in de aanpak. Daarnaast is voor MBO-studenten jobcoaching beschikbaar. In alle gevallen staat de ambulant dienstverlener klaar met uitgebreide vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en coaching van jongeren. Zie hier welke trainingen en methodieken de AED zoal gebruikt/tot haar beschikking heeft.

Begeleiding docent

De medewerker van de AED kan ook de docenten, mentor of begeleider van school adviseren en coachen hoe deze het beste tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de student. De advisering en coaching vanuit de AED kan zich ook richten op andere aspecten van de ondersteuning, zoals het klassenmanagement. In de begeleiding van docenten en mentoren grijpt de ambulant dienstverlener terug op een breed repertoire aan coachingsvaardigheden. Iedere AED-medewerker is minimaal geschoold in oplossingsgericht coachen en co-teaching. Ook beschikt de AED over ruime mogelijkheden voor beeldcoaching.

Begeleiding op schoolniveau

Tot slot biedt de AED begeleiding op schoolniveau. Hierbij kan gedacht worden aan advisering ten aanzien van de ondersteuningsstructuur, maar ook aan invoering en implementatie van nieuwe programma’s of nieuw beleid.

"Werkgevers zijn niet altijd gewend aan een stagiair met een beperking, terwijl het een hele goede werknemer kan zijn. Daarom zijn wij er voor leerling en leerbedrijf." 
AED-medewerker/stagebegeleider