Downloads

Het plotseling sluiten van de scholen kan voor leerlingen met ASS enorm heftig zijn. Het wegvallen van de schoolse structuur zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Hiernaast lopen veel ouders tegen weerstand aan met betrekking tot het thuisonderwijs wat voor onrust binnen de gezinnen kan zorgen. Om te weten wat er speelt, is het van  belang om korte lijnen te houden met ouders en kind. Deze kinderen hebben ook op afstand meer ondersteuning en begeleiding nodig. Dagelijks contact tussen ouders, kind en leerkracht is in de meeste gevallen voor deze kinderen wenselijk.

Vanuit de AED is een boekje ontwikkeld met tips, adviezen en hulpmiddelen met handvatten om het thuisonderwijs vorm te geven. Vanuit de AED kan door AB-er meegedacht worden over de inzet hiervan.

Dit boekje is dus gemaakt speciaal gemaakt voor leerlingen met ASS. Het kan gedeeld worden met de leerkrachten en ouders van deze leerlingen. Uiteraard kan de informatie ook bruikbaar zijn voor leerlingen die extra behoefte hebben aan structuur.

Misschien was je bekend met de nieuwsbrief van de AED. Deze wordt niet meer verzonden in verband met de privacywetgeving. Het bestand met emailadressen is vernietigd. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook of LinkedIn.