downloads

Hieronder treft u ter illustratie een greep uit de scholing die wij hebben gegeven. Neem voor actuele prijzen en mogelijkheden contact op met ons via info@aed-leiden.nl of 071-5727859.

Workshops

Als bewegen niet vanzelf gaat, DCD in het onderwijs PO

Auditieve verwerkingsproblemen PO/VO

Begrijpend lezen beter begrijpen PO/VO

Consultatie en Advies Peuters

Een (Z)ML leerling in de klas

Gedragskwartet: Hoe motiveer ik mijn klas?

Gedragskwartet: Hoe voorkom ik een driftbui?

Gedragskwartet: Hoe stuur ik probleemgedrag bij in 10 minuten?

Gedragskwartet: Waar komt probleemgedrag vandaan?

Handelingsgericht werken 

Het belang van auditieve ontwikkeling

Hoe geef ik effectief woordenschatonderwijs

Hoe maak ik van mijn klas een groep

leerlingen extra begeleiden, hoe doe je dat optimaal

Onderwijs verrijken met coöperatieve werkvormen PO/VO

Ontwikkelingsperspectief PO/VO

Opleiding beeldcoaching

Passend bewegingsonderwijs PO/VO

PBS

Slechthorendheid

Spraak- taal problemen signaleren

Taakspel

Van pesten tot samenwerken, een oplossingsgerichte aanpak BO/S(B)O/VO

Brochures

Focus

Gymtas

Help, wat moet ik met het ontwikkelingsperspectief

Het geheim van een goed ontwikkelingsperspectief

Informatie over Passend Onderwijs voor Samenwerkingsverbanden en besturen

Ontwikkelingsperspectief, een greep uit de werkelijkheid

Opleiding: Expert peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Passend onderwijs en ambulante begeleiding cluster 2

Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking

Passend Onderwijs en Auris (voortgezet) speciaal onderwijs

Peuterpraat

Valse start

Meer