Kwaliteit

De AED heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom werkt de AED voortdurend aan het up-to-date houden van de expertise. Daarnaast wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de kwaliteit van de begeleiding inderdaad zo hoog is als de AED voorstaat. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door kwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren.

In februari en maart 2017 is een deel van de begeleidingstrajecten van de AED geëvalueerd door Onderwijsadviesbureau Beekveld en Terpstra. Hieruit kwamen resultaten naar voren waar de AED trots op mag zijn, zoals te zien is in onderstaande tabel met rapportcijfers voor de dienst als geheel:

Ook uitgesplitst per onderwijssoort zijn de resultaten uitermate bevredigend:

 

Meer