Kwaliteit

De AED heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. In de begeleiding worden de principes van het handelingsgericht werken gevolgd. Daarnaast werken de medewerkers talent- en oplossingsgericht. De ambulant dienstverleners van de AED hebben vaak te maken met kinderen met ingewikkelde ondersteuningsvragen. Zij hebben daarom regelmatig gesprekken met één van de gedragswetenschappers van de AED over de begeleidingstrajecten. Uiteraard werkt de AED voortdurend aan het up-to-date houden van de expertise.

In februari en maart 2017 is een deel van de begeleidingstrajecten van de AED geëvalueerd door Onderwijsadviesbureau Beekveld en Terpstra. Hieruit kwamen resultaten naar voren waar de AED trots op mag zijn, zoals te zien is in onderstaande tabel met rapportcijfers voor de dienst als geheel:

uitgesplitst per onderwijssoort zijn de resultaten uitermate bevredigend. 

 

Meer