Materialen

AED-gymtas

Bewegen is niet alleen heel gezond, het is ook nog eens heel leuk. Meestal doen alle leerlingen graag mee, ook leerlingen met een beperking. Maar meedoen aan de reguliere gymles is niet altijd zo eenvoudig. Speciale sport- en spelmaterialen kunnen hiervoor uitkomst bieden! Leen de AED-gymtas en ontdek tijdens de gymles welke middelen eraan bijdragen dat zorgleerlingen gewoon met de groep mee kunnen doen. Lees hier hoe het werkt.

         

Liniatuur voor lopend schrift

Speciaal ontworpen door de ergotherapeut en schrijfpedagoog van de AED. Het is bedoeld voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het 'aan-elkaar' schrijven.

Peuterpraat

Peuterpraat is een totaalprogramma voor de brede ontwikkeling van peuters. Het biedt een leidraad voor pedagogisch medewerkers om de verschillende ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen (2-4 jaar) te stimuleren en in te kunnen spelen op eventuele ontwikkelingsachterstanden. meer informatie hierover kunt u opvragen bij Auris Dienstverlening

Peuterpraat FOCUS

Pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Peuterpraat Focus is een observatiemiddel dat naast elk VVE-programma kan worden gebruikt. Het is gericht op observeren, signaleren en handelen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Auris Dienstverlening

Boekenkist

De AED-boekenkist is een handig en leuk taalstimuleringsproject waarbij jeugdliteratuur het uitgangspunt vormt. Het doel van het project is het stimuleren van de mondelinge taal met gebruik van prentenboeken. Het project bestaat uit een prentenboek, een leskist met attributen en spelmateriaal (n.a.v. het prentenboek), een map met lessuggesties, inclusief theoretische onderbouwing die aansluit bij de kerndoelen ‘mondelinge taal’ van het basisonderwijs.

Het boekenproject vormt een goede leidraad voor de taalontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 5. Het kan specifiek worden ingezet voor kinderen met spraaktaalproblemen in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met ESM (Ernstige Spraaktaalstoornis in hun Moedertaal) slechthorende kinderen, NT2 kinderen, kinderen met communicatieve beperkingen (autisme), enzovoorts. Het is mogelijk om een onderwijstraject in te kopen, waarbij de ambulant begeleider het project coachend dan wel uitvoerend begeleidt.

                   

Informatiekit vluchtelingkinderen


Geef je les aan kinderen die onlangs in Nederland zijn gekomen en zoek je achtergrond informatie? Deze kit maakt je wegwijs in wat er aan bestaand materiaal beschikbaar is. Het is erop gericht om leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs handvatten te geven voor de omgang met vluchtelingenkinderen. Download de kit hier

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de bovenstaande materialen of de kosten om materialen te huren of te kopen? Neem dan contact op met Annet van der Plas via info@aed-leiden.nl of 071 572 78 59. Ben je op zoek naar andere oplossingen om leerlingen verder op weg te helpen? Wij bespreken graag hoe we je daarbij kunnen ondersteunen.