De AED in het middelbaar beroepsonderwijs

Jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs hebben bewust voor de opleiding van hun interesse gekozen. Ze gaan zowel theoretisch als praktisch aan de slag om zich het vak van bijvoorbeeld banketbakker, juridisch medewerker of onderwijsassistent eigen te maken. Hierbij komt soms veel kijken. Denk maar aan het plannen van opdrachten, het verzorgen van klantcontacten of het verwerken van aanwijzingen in een drukke bakkerij. Sommige leerlingen kost het extra moeite om zich de vereiste competenties eigen te maken, bijvoorbeeld als gevolg van een beperkte communicatieve redzaamheid of motorische problemen. Wanneer er sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, kan de AED de onderwijsinstelling en de student met raad en daad bijstaan, zodat uiteindelijk dat diploma toch in zicht komt.

Wat kan de AED bieden?

De ondersteuning van de AED kan veel verschillende vormen hebben. Zo kan de ondersteuning direct op de student gericht zijn. Een medewerker van de AED begeleidt de student zelf, of adviseert de docent, mentor of instellingsbegeleider hoe deze het beste tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de student. Begeleiding op de stage en jobcoaching behoren hierbij tot de mogelijkheden. Ook op andere niveaus is de AED echter actief. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het verbeteren van de ondersteuningsstructuur binnen de onderwijsinstelling. Voor wie zelf graag zijn expertise wil vergroten, heeft de AED bovendien een breed scala aan scholing, onder andere gericht op het middelbaar beroepsonderwijs.