Organisatie

Waar staat de Ambulante Educatieve Dienst Leiden voor?

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in onze regio. Dit zijn de scholen van Resonans Onderwijs Leiden e.o., de Leo Kanner Onderwijs Groep en PROO Leiden.

Door de AED zet het speciaal onderwijs haar expertise in ten behoeve van het regulier onderwijs.

De AED is een onderdeel van het speciaal onderwijs.

De medewerkers van de AED beschikken over specialistische deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Die ondersteuning richt zich op de leerlingen, ouders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en onderwijsgevenden.

De AED werkt als partner in en met de scholen in het samenwerkingsverband.

De expertise waar de AED over beschikt staat ten dienste van de vragen die binnen de scholen van het samenwerkingsverband spelen. De AED neemt deze ondersteuningsvragen als uitgangspunt bij de te bieden ondersteuning.

De AED werkt voortdurend aan het up-to-date houden van deze expertise.

De AED is een coöperatie waarin de volgende besturen voor speciaal onderwijs deelnemen:

    

 

De AED werkt inhoudelijk samen met de Koninklijke Auris Groep en Stichting RESPONZ.

Meer