Ouders

Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner op het moment dat hun kind een specifieke onderwijsbehoefte laat zien. Per regio (samenwerkingsverband) wordt de wijze van toeleiden naar en de toekenning van extra ondersteuning in het regulier onderwijs of het volgen van (voortgezet) speciaal onderwijs bepaald.

Op de website van het samenwerkingsverband waar uw kind onderwijs volgt, kunt u lezen hoe invulling wordt gegeven aan de (extra) ondersteuning van uw kind.

Dit is de regio waarin de AED werkt.

Meer

Ouders zijn en blijven een belangrijke gesprekspartner op het moment dat hun kind een specifieke onderwijsbehoefte laat zien.