Partners

De AED heeft een inhoudelijke samenwerking met drie convenantpartners:


Koninklijke Auris Groep

Responz

Scope Scholengroep

 

De AED is werkzaam in het gebied waar de volgende Samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs de regie voeren:

 

In het voortgezet onderwijs gaat het om de volgende Samenwerkingsverbanden:

Meer