De AED in het primair onderwijs

De periode in het primair onderwijs is voor kinderen een uitdagende fase. In de leeftijd van pakweg vier tot twaalf jaar komen ze voor talloze ontwikkelingstaken te staan. Het kind wordt niet alleen uitgedaagd schoolse vaardigheden te ontwikkelen, maar ook wordt in toenemende mate een beroep gedaan op bijvoorbeeld sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Voor sommige leerlingen is de uitdaging nog net iets groter dan voor hun leeftijdsgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de slechthorende leerling, de jongen die de grootste moeite heeft zich op de les te focussen of het meisje dat er niet in slaagt contacten te leggen. Voor deze kinderen is de AED er.

Wat kan de AED bieden?

De ondersteuning van de AED kan veel verschillende vormen hebben. Zo kan de ondersteuning direct op de leerling gericht zijn. Een medewerker van de AED begeleidt de leerling zelf, of adviseert de leerkracht hoe deze het beste tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook op andere niveaus is de AED echter actief. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij verbetering van het klassenmanagement of de ondersteuningsstructuur binnen de school. Voor wie zelf graag zijn expertise wil vergroten, heeft de AED bovendien een breed scala aan scholing gericht op het primair onderwijs.