opleidingen

De AED biedt naast kortdurende scholing ook uitgebreide trainingen, opleidingen en implementatietrajecten aan. Hieronder vindt u een greep uit het aanbod.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
​In een PBS-begeleidingstraject wordt de school begeleid in het implementeren van een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief klimaat te creëren dat het leren bevordert. Wetenschappelijke onderzoeken hebben de positieve effecten van PBS bevestigd.

Taakspel
​Een training en begeleidingstraject voor leerkrachten om op een positieve manier het taakgericht (werk)gedrag bij de leerlingen te stimuleren. Taakspel geeft je handvatten om onrustig en storend gedrag van kinderen af te leren, waarbij zijzelf een belangrijke rol spelen.

Neem contact op met Barbara van Altena voor meer informatie over de opleiding en de inschrijving.