De AED in het voorschoolse onderwijs

Voor kinderen in de peuterleeftijd staat het leven elke dag bol van nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen. Hun wereld wordt telkens iets groter en ze ontdekken meer en meer dingen die zijzelf kunnen. Ze willen dan ook graag alles zelf doen. Het is een spannende en leuke fase en de jonge kinderen maken grote sprongen vooruit in hun emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfstandigheid. Voor sommige kinderen verloopt het ontwikkelingsproces echter anders. Bijvoorbeeld omdat een kind langdurig ziek is, autisme heeft, ernstige problemen heeft met spraak en taal, of zich nergens op kan concentreren en extreem druk is. Voor deze kinderen is de AED er.

Wat kan de AED bieden?

De ondersteuning van de AED kan veel verschillende vormen hebben. Zo kan de ondersteuning direct op de peuter gericht zijn. Een medewerker van de AED ondersteunt en adviseert de medewerkers van voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus hoe deze het beste tegemoet kunnen komen aan de behoeften van het kind. Hiervoor bieden we onder andere consultatie en advies. Ook op andere niveaus is de AED actief. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij verbetering van het klassenmanagement of de ondersteuningsstructuur binnen het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Voor wie zelf graag zijn expertise wil vergroten, heeft de AED bovendien een breed scala aan scholing.

Valse start? Goed begin op de basisschool

Wanneer een kind met een (chronische) ziekte of een medisch verleden naar de basisschool gaat, is dit voor het kind én de ouders vaak een spannende stap. Een stap die je graag met vertrouwen neemt.
Ook als school wil je goed zijn voorbereid op een leerling die extra hulp nodig heeft. De AED ondersteunt met speciale peuterbegeleiding alle betrokkenen in het traject naar school, zodat ook een kwetsbaar kind een goede start kan maken. 
Lees voor meer informatie de brochure: Valse start? Goed begin op de basisschool.

"We zijn naar het mini-symposium over peuters geweest. We vonden het heel erg interessant en leuk. We hebben ons opgesplitst om zoveel mogelijk mee te krijgen. Vooral de 'denksleutels' was vernieuwend en gaan we zeker gebruiken. De workshop 'drukke kinderen' was weer een opfrisser en 'jongens versus meisjes' zelfs een eyeopener!"  
Nelleke - peuterspeelzaal De Woelwaters