De AED in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs krijgen jongeren te maken met nieuwe uitdagingen. Ze volgen onderwijs in een groot schoolgebouw, krijgen voor ieder vak huiswerk op en moeten vaak ook nog zelf hun planning bijhouden. Ook in sociaal opzicht vindt langzaamaan een verschuiving plaats: de manier van contact leggen verandert, sociale situaties worden ingewikkelder en eerste verliefdheden kunnen verwarring zaaien. Over het ontwikkelen van een eigen identiteit en het verwerven van zelfstandigheid is dan nog niet eens gesproken. Sommige jongeren lopen als gevolg van bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen, chronische ziekte of gedragsproblematiek tegen extra hindernissen aan in deze toch al turbulente periode. Wanneer hierdoor op school een specifieke onderwijsbehoefte ontstaat, kan de AED een handje helpen.

Wat kan de AED bieden?

De ondersteuning van de AED kan veel verschillende vormen hebben. Zo kan de ondersteuning direct op de leerling gericht zijn. Een medewerker van de AED begeleidt de leerling zelf, of adviseert de docent, mentor of zorgcoördinator hoe deze het beste tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Ook op andere niveaus is de AED echter actief. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij verbetering van het klassenmanagement of de ondersteuningsstructuur binnen de school. Voor wie zelf graag zijn expertise wil vergroten, heeft de AED bovendien een breed scala aan scholing gericht op het voortgezet onderwijs.